سانا پک گستر

مجموعه سانا پک گستر هم اکنون افتخار همکاری با تمامی واحدهای تولیدی، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی در زمینه بسته بندی را دارد.

سانا پک گستر

مجموعه سانا پک گستر هم اکنون افتخار همکاری با تمامی واحدهای تولیدی، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی در زمینه بسته بندی را دارد.

مجموعه سانا پک گستر با هدف ارائه دستگاه های مورد نیاز صنایع مواد غذایی، دارویی و شیمیایی فعالیت خود را آغاز کرده است. این مجموعه هم اکنون افتخار همکاری با تمامی واحدهای تولیدی، صنایع غذایی، دارویی و شیمیایی را دارد. هدف ما حفظ کیفیت بالا با بکارگیری و استفاده از بهترین مواد اولیه است.